नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय मेहलकुना, सुर्खेत
मेहलकुना, सुर्खेत

उदेश्य

हाम्राे उदेश्य ......

  • सर्वसाधारण जनतालाई नियमानुसार प्रकृया पुरा भई आएमा जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउने ।
  • जग्गाधनी श्रेष्ता तथा अन्य भूमि सम्बन्धी अभिलेखलाई  सुरक्षण गरी राख्ने ।
  • भूमि सम्बन्धी कार्यलाई सेवामुखी एवम् सूचनामूलक बनाउने।
  • सर्वसाधारण जो काेहीलाई पनी भूमि सम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउने ।
  • भूमि कारोबार मार्फत राजश्व संकलन गर्ने ।
  • सेवा ग्राहीलाई छिटो र छरिताे तरिकाले सेवा प्रदान गर्ने ।
  • मन्त्तालय तथा विभागलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउने ।

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)